Category : Wordpress kodları

Wordpress Wordpress kodları

HTML 5’e Giriş

img_html5_html5

img_html5_html5

HTML 5 Nedir?

HTML5, HTML’in yeni standartları olacak.
Önceki versiyonları olan HTML, HTML 4.01, came in 1999 ile beraber web gerçekten giderek farklılaşıyor.
HTML 5 üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ayrıca güncel birçok tarayıcı HTML5 elementlerine ve APİ’lerine uyumlu çalışmaya başladı bile.

 

HTML5 Nasıl Başladı?

HTML5, World Wide Web Consortium (W3C) ve Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) arasındaki işbirliğine dayanarak ortaya çıkarılmıştır.

WHATWG web formları ve uygulamaları ile çalışıyordu, W3C ise XHTML 2.0 ile çalışıyordu. Ve 2006’da bunlar işbirliği yaparak yeni bir HTML oluşturdular.

HTML 5 için bazı kurallar koyuldu;

 • Yeni özellikler HTML, CSS, DOM, ve JavaScript’e dayalı olacak.
 • Flash gibi dış eklentilere olan bağlılık azaltılacak.
 • Daha iyi hata işleme
 • Komut yerine biçimlendirme ön planda olacak.
 • HTML5 herhangi aygıtlardan bağımsız olacak.
 • Geliştirme süreci çevrenin gözü önünde olacak.

 

Basit HTML5 Sayfası

Basit bir HTML sayfası aşağıdaki etiketleri gerektirmektedir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Dosya Başlığı</title>
</head><body>
Dosya İçeriği
</body> 

</html>

 

 

HTML5 – Yeni Özellikler

Html5, Html üzerine eklenen basit eklentiler gibi görünse de içine girdikçe gayet ayrıntılı ve ilginç özelliklere sahip olduğu anlaşılıyor.

 • 2D Çizim için <canvas> elemanı
 • Medya oynatımı için <video> ve <audio> elemanları
 • Yerel depolama desteği
 • <article> gibi yeni içeriğe uygun unsurlar: <footer>, <header>, <nav>, <section>
 • Takvim benzeri yeni form kontrolü, tarih, saat, email, link, arama..
Read More
Wordpress Wordpress kodları

Htlm 5 Yeni Elementler

img_html5_html5

img_html5_html5

İnternet, Html 4 ile bir evrim yaşamıştı.

Bugün Html 4’de bulunan bazı elementler geçersiz kalmış, kullanılmıyor, yada amacı dışına sapıyor. Bu elementler Html5 ile silindi ve temizlendi.

Daha iyi bir internet kullanımı için, HTML5 daha iyi bir yapı, daha iyi formu işleme, çizim ve medya içeriği için yeni öğeleri içerir.

 

Yeni Yapısal/Anlamsal Elementler

Html5 daha rahat ve kullanışlı bir web ortamı için yeni elemanlarını sizlere sunar;

Etiket________________ Açıklaması________________________________________ Destekleyen Tarayıcı
<article> Bir makale tanımlar.    
<aside> Sayfa içeriğini kenara içerik olarak tanımlar.    
<bdi> Bunun dışındaki diğer metinlerden farklı bir yönde biçimlenmiş metnin bir parçasını ayırır. *
<command> Kullanıcının çağırabileceği bir komut düğmesi tanımlar. *
<details> Kullanıcının detayları gizleyip görüntüleyebilmesine imkan verir. *
<summary> <details> elementi için başlık tanımlar. *
<figure> Resim, çizim, fotoğraf, kod listeleri, vb gibi dış eklenti istemeyen içeriği belirtir.    
<figcaption> <figure> elementi için başlık tanımlar.    
<footer> Bir belge veya bölüm için bir footer tanımlar.    
<header> Bir belge veya bölüm için bir header tanımlar.    
<hgroup> Bir başlık çok farklı boyut etiketlerine sahip olduğunda gruptaki elemanlara <h1> <h6> arası etiket atar.    
<mark> İşaretlenmiş/Vurgulanmış metin tanımlar.   
<meter> Bilinen bir aralık içinde skaler ölçüm tanımlar. *
<nav> Gezinti bağlantılar tanımlar. *
<progress> Bir taslak üzerinde çalışıldığını belirtir. *
<ruby> Bir açıklama (Doğu Asya tipografi için) tanımlar. *
<rt> Karakterler için açıklama/telaffuz ekler. ((Doğu Asya tipografisi için) *
<rp> <ruby> eğer desteklenmiyorsa belirtilecek açıklamayı girmeyi sağlar. *
<section> Belgede bir bölüm tanımlar. *
<time> Bir tarih / saat tanımlar.

<wbr> Muhtemel bir satır sonunu tanımlar. *

 

Yeni Medya Elementleri

Html5, medya içeriklerini sitenizde rahatça barındırmanız ve onları rahatça kullanabilmeniz için imkan sunuyor. Temel kodları için ;

Etiket________________ Açıklaması________________________________________ Destekleyen Tarayıcı
<audio> Ses içeriği tanımlar. *
<video> Video veya film tanımlar. *
<source> <video> ve <audio> için çoklu ortam kaynaklarını tanımlar *
Harici bir uygulama veya etkileşimli içerik için bir içerik alanı (bir plug-in) tanımlar *
<track> <video> ve <audio> için metin parçaları tanımlar.

 

 

Yeni <canvas> Elementi

 

Etiket________________ Açıklaması________________________________________ Destekleyen Tarayıcı
<canvas> Betik (genellikle JavaScript) üzerinden anında grafik çizmek için kullanılır. *

 

 

Yeni Form Elementleri

Html5 ile daha işlevsel yeni form elementleri bize sunuluyor;

Etiket________________ Açıklaması________________________________________ Destekleyen Tarayıcı
< datalist> Giriş kontrolleri için önceden tanımlanmış seçenekler listesini belirtir. *
< keygen> Bir şifre giriş alanı (formlar için) tanımlar *
< output> Bir hesaplamanın sonucunu tanımlar. *

 

 

Silinen Elementler

Html 4’de bulunan fakat işlevselliğini ve kullanımını yitirdiği için Html 5 ile iptal edilen bazı elementler olduğunu yukarıda söylemiştik. Şimdi bu silinen elementlerin listesini verelim;

 • <acronym>
 • <applet>
 • <basefont>
 • <big>
 • <center>
 • <dir>
 • <font>
 • <frame>
 • <frameset>
 • <noframes>
 • <strike>
 • <tt>
Read More
Wordpress Wordpress kodları

Html 5: Müzik

img_html5_html5

img_html5_html5

HTML5 ses dosyalarını oynatmak için bir standart sağlar.

 

Webde Ses Dosyaları

Bugüne dek, web sayfalarındaki ses dosyaları için herhangi bir standart yoktu.

Bugünlerde ses dosyaları flash ve benzeri eklentiler sayesinde web sayfalarında çalınabiliyorlar. Bu bazen yavaşlamaya sebep olabiliyor.

<audio> Elemanı: HTML5 bir web sayfası üzerinde bir ses dosyası gömmek için standart bir yol belirtir yeni bir öğe tanımlar.

 

Tarayıcı Desteği

İnternet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome ve Safari <audio> elementini desteklemektedir.
Not: İnternet Explorer’ın 8 ve önceki versiyonları tarafında <video> etiketi desteklenmemektedir.

HTML5 Video – Nasıl Çalışır?

Html5’de ses dosyalarını çalabilmek için ihtiyacınız olan herşey aşağıdaki kodlardır.

<audio controls=”controls”>

  <source src=”song.ogg” type=”audio/ogg” />

  <source src=”song.mp3″ type=”audio/mpeg” />

  Your browser does not support the audio element.

</audio>


‘Control’ özelliği, videoya başlat, durdur, duraklat ve ses ayarları gibi kontrol düğmeleri eklemeyi sağlar.

Eğer tarayıcınız <audio> etiketini desteklemiyor ise, <audio></audio> arasına yazı şeklinde içerik eklemeniz gerekecektir.

<audio> elemanı birden <source> elemanı desteği sağlar. <source> öğeleri sayesinde farklı ses dosyalarını aynı anda sayfaya ekleyebilirsiniz. Tarayıcı ilk tanınan biçimini kullanır.

Video Formatları ve Tarayıcı Desteği

Şuan <video> etiketi 3 farklı video tipi desteklemektedir. Bunlar; Mp4, WebM ve Ogg’dur.

Tarayıcı

Mp4

Wav

Ogg

Internet Explorer 9

* * *

Firefox 4

* * *

Google Chrome 6

* * *

Apple Safari 5

* * *

Opera 10.6

* * *

 

 

HTML5 Video Etiketleri

Etiket________________ Açıklaması________________________________________
<audio> Ses içeriği tanımlar.
<source> <video> ve <audio> için çoklu ortam kaynaklarını tanımlar.
Read More
Wordpress Wordpress kodları

HTLM : Video Destegi

img_html5_html5

img_html5_html5

Bazı modern websiteleri videolar paylaşıyorlar. Ve artık Html5 sayesinde videolar standart bir gösterim kazanıyorlar.

 

Webde Video

Şimdiye kadar hiçbir sistem kullanıcılarına video yayınlamak için standart ve böylesine basit ayarlar sunmamıştı.

Bugün birçok video flash gibi eklenti destekleri sayesinde yayınlanıyor. Bu durum sitede yavaşlık ve geç yüklenmeye sebep oluyordu.

Html 5 ile, <video> tagı sayesinde video sayfaya entegre edilerek videoların yüklenmesine hız kazandırılıyor. Artık video izlemesi daha rahat bir hal alacak.

 

Tarayıcı Desteği

Günümüzde güncel olarak bulunan tüm tarayıcılar tarafından Html 5’in <video> etiketi desteklenmektedir.
Not: İnternet Explorer’ın 8 ve önceki versiyonları tarafında <video> etiketi desteklenmemektedir.

 

HTML5 Video – Nasıl Çalışır?

Html5’de video oynatmak için ihtiyacınız olan herşey aşağıdaki kodlardır.

<video width=”320″ height=”240″ controls=”controls”>

<source src=”movie.mp4″ type=”video/mp4″ />

<source src=”movie.ogg” type=”video/ogg” />

Your browser does not support the video tag.

</video>

 

‘Control’ özelliği, videoya başlat, durdur, duraklat ve ses ayarları gibi kontrol düğmeleri eklemeyi sağlar.

Ayrıca yukarıdaki gibi genişlik (width) ve yükseklik (height) özelliklerini videoya dahil etmek her zaman iyi bir fikirdir. Eğer bu özellikle ayarlıysa, sayfa yüklenirken bu boşluğu da dahil eder ve yüklenme süresini azaltır. Fakat tarayıcı bu değerleri bilmezse, ayıracağı boşluk hakkında bilgisi olmaz ve buna uygun yer ayıramaz. Bu hem sayfada geç yüklenme hemde sayfa düzeninde yer kaymalarına(değişikliklerine) sebep olabilir.

Eğer tarayıcınız <video> etiketini desteklemiyor ise, <video></video> arasına yazı şeklinde içerik eklemeniz gerekecektir.

<video> elemanı birden <source> elemanı desteği sağlar. <source> öğeleri sayesinde farklı video dosyalarını aynı anda sayfaya ekleyebilirsiniz. Tarayıcı ilk tanınan biçimini kullanır.

 

Video Formatları ve Tarayıcı Desteği

Şuan <video> etiketi 3 farklı video tipi desteklemektedir. Bunlar; Mp4, WebM ve Ogg’dur.

Tarayıcı

Mp4

WebM

Ogg

Internet Explorer 9

* * *

Firefox 4

* * *

Google Chrome 6

* * *

Apple Safari 5

* * *

Opera 10.6

* * *

 

 

HTML5 Video Etiketleri

Etiket________________ Açıklaması________________________________________
<video> Video veya film tanımlar.
<source> <video> ve <audio> için çoklu ortam kaynaklarını tanımlar
<track> <video> ve <audio> için metin parçaları tanımlar.
Read More
Wordpress Wordpress kodları

HTML5 – Dom Kullanarak Kontrolü Ele Alın!

img_html5_html5

img_html5_html5

HTML5 <video> elementinin kendine has metotları, özellikleri ve etkinlikleri vardır.

Örneğin metotlarından bazıları videoyu oynatmaya, durdurmaya ve yüklemeye yarar. Örneğin, sizi uyarabilir DOM etkinlikleri de vardır, <video> elementi çalmaya başladığında, duraklatıldı, sona erdi vb.

Aşağıdaki örnek basit bir şekilde bir <video> elementinin nasıl kullanılacağını göstermektedir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<div style=”text-align:center”>
<button onclick=”playPause()”>Play/Pause</button>
<button onclick=”makeBig()”>Big</button>
<button onclick=”makeSmall()”>Small</button>
<button onclick=”makeNormal()”>Normal</button>
<br />
<video id=”video1″ width=”420″>
<source src=”mov_bbb.mp4″ type=”video/mp4″ />
<source src=”mov_bbb.ogg” type=”video/ogg” />
Your browser does not support HTML5 video.
</video>
</div>
<script type=”text/javascript”>
var myVideo=document.getElementById(“video1″);
function playPause()
{
if (myVideo.paused)
myVideo.play();
else
myVideo.pause();
}
function makeBig()
{
myVideo.width=560;
}
function makeSmall()
{
myVideo.width=320;
}
function makeNormal()
{
myVideo.width=420;
}
</script>
<p>Video courtesy of <a href=”http://www.bigbuckbunny.org/” target=”_blank”>Big Buck Bunny</a>.</p>
</body>
</html>


Örnekte  iki metot çağırılmıştır: play() ve pause(). Ve ayrıca iki özellik kullanılmıştır : paused ve width.

Videoların kullanımı için aynı zamanda biraz javascript bilgisi de gerekiyor.

 

HTML5 <video> – Metot, Özellik, ve Etkinlik

Aşağıdaki tablo, çoğu tarayıcı tarafından desteklenen Video metotları, özellikleri ve etkinliklerini listeler:

Metot__________________ Özellik_____________________ Etkinlik______________
play() currentSrc Play
pause() currentTime Pause
load() videoWidth Progress
canPlayType videoHeight Error
Duration Timeupdate
Ended Ended
Error Abort
Paused Empty
Muted Emptied
Seeking Waiting
Volume loadedmetadata
Height
width

 

Not: Video özelliklerinden sadece videoWidth ve videoHeight hemen kullanılabilir.Videonun içeriği yüklendikten sonra diğer özellikleri kullanılabilir hale geçmektedir.

Read More
Wordpress Wordpress kodları

WordPress 3.8 tek sütun pano geri getirmek

wordpressadminbargizleme

Wordpress

Merhaba arkadaşlar. Eğer 3.8 deki tek sütun panoyu geri istiyorum ben ya diyorsanız bu yazım tamda size göre :).

functions.php dosyamızı açıyoruz içerisine :

 

 // force one-column dashboard
function shapeSpace_screen_layout_columns($columns) {
$columns[‘dashboard’] = 1;
return $columns;
}
add_filter(‘screen_layout_columns’, ‘shapeSpace_screen_layout_columns’);

function shapeSpace_screen_layout_dashboard() { return 1; }
add_filter(‘get_user_option_screen_layout_dashboard’, ‘shapeSpace_screen_layout_dashboard’);

 

 

 

adlı kodlarımızı eklememiz yeterli oluyor :).

Read More
İnternet Dünyası Wordpress Wordpress kodları

Haziran 2014 için 12 Yeni jQuery Eklentiler

Boba.js

Merhabalar,

Haziran ayı için harika Jquery eklentileri var :). Bunları coder arkadaşlar için paylaşmak istedim :).

Boba.js

Boba.js kolay Google Analytics ile çalışma yapan bir küçük, kolay genişletilebilir JavaScript kütüphanesidir.
Boba.js

 

Bounce.js

Bounce.js hiçbir zaman lezzetli CSS3 çalışan animasyonlar oluşturmanızı sağlar.
Haziran 2014 için 12 Yeni jQuery Eklentileri Bounce.js

 

Fort.js

Form tamamlanması için modern bir ilerleme çubuğu.
Haziran 2014 için 12 Yeni jQuery Eklentileri Fort.js

 

App.js

App.js performansı ne cila ne ödün, yerli uygulamalar gibi davranmaya mobil webapps oluşturmak için hafif bir JavaScript UI kütüphanesidir.
Haziran 2014 için 12 Yeni jQuery Eklentileri App.js

 

Odyssey.js

Kolay harita ve anlatı birleştirme yapma.

ScrollMe

ScrollMe web sayfalarında basit kaydırma efektler eklemek için bir jQuery eklentisi.
Haziran 2014 için 12 Yeni jQuery Eklentileri ScrollMe

 

jNottery

Bir web sayfası (örneğin resim, veya bir maddenin son fıkrası) belirli elemanı için bir not yazın.
Haziran 2014 için 12 Yeni jQuery Eklentileri jNottery

 

Görüntüler shuffle

Ekran ve çevresinde imleci veya tetiklemek için birkaç başka yollar hareket ettirerek birden fazla görüntü shuffle.
Haziran 2014 için 12 Yeni jQuery Eklentileri Resim shuffle

 

Tuğla Çalışma

Tuğla Dinamik düzenleri oluşturmak için bir reponsive jQuery eklentisi.
Haziran 2014 için 12 Yeni jQuery Eklentileri tuğla Çalışma

 

Avgrund

Avgrund sizin modal kutuları ve pop-up için bir jQuery eklentisi. Bu açılır sayfa arasında yeni bir kavram gösteren derinliğini kullanır.
Haziran 2014 için 12 Yeni jQuery Eklentileri Avgrund

 

FadeThis

Fade-as-you-scroll özellikleri Hafif jQuery eklentisi.
Haziran 2014 için 12 Yeni jQuery Eklentileri FadeThis

 

Bootstrap-Modal

Bootstrap-Modal bootstrap yerli modellerimiz ek işlevsellik sağlamak için uzanan bir jQuery eklentisi. Onların olayları dinleyerek birden Yardımcı Fiilleri işlemek için sahne arkasında çalışan bir ModalManager sınıf tanıttı.
Haziran 2014 için 12 Yeni jQuery Eklentileri Bootstrap-Modal

Read More
Wordpress Wordpress kodları

WordPress Sayaç Eklentisi (StatPress)

statpress

statpress

Hazır yazılım sistemleri içerisinde en fazla ilgi gören ve kullanılan yazılım sistemi wordpress’dir. WP’nin her geçen gün gelişmesi de birçok konuyu beraberinde getirmektedir. Bu konuların başında da wordpress eklentileri gelmektedir. Eklentiler sayesinde siteyi son derece güçlü bir hale getirebiliyor ve istediğimiz değişiklikleri yapabiliyoruz. WP’nin diğer yazılımların önüne çıkmasının bir nedeni de budur diyebiliriz. Çünkü diğer yazılımlarda eklentilerin çok fazla işlevselliğinin olmaması büyük bir sorun yaratıyor. WordPress eklentileri arasında ücretsiz olarak kullanabileceğiniz sayaç eklentisi de işte wordpress’in işlevselliğini artıran önemli eklentilerden arasında yer alıyor. WordPress sayaç eklentisi sayesinde sitenize giriş yapan kişilerin sayısını, ip bilgileri, browser bilgilerini bunun gibi birkaç bilgiyi daha rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu da size bir hedef oluşturmak için son derece önemli bir kaynak oluşturuyor. Bu istatikler sayesin de hangi konulara daha çok yöneleceğinizi ve sitenize hangi tarayıcıdan hataların olup olmamasını kontrol edeceğiniz konusunda ışık tutuyor.

Tamamen ücretsiz olan bu eklentinin bu şekilde faydaları bulunmaktadır. Yapmanız gereken WP resmi sitesine girerek StatPress adında ki wordpress eklentisini indirmeniz olacaktır. İndirdikten sonra yapmanız gereken bir program ile FTP’ye bağlanarak dosyaları sitenizin içine atmaktır. Bu sayede kurulumu tamamlamış olacaksınız. WP panelinden eklentiyi etkinleştirdikten sonra ayarlar bölümünden de eklenti ile ilgili ayarları görebilir ve bunu da kendinize göre güncelleyebilirsiniz.

WordPress Sayaç Eklentisi Özellikleri

Hiçbir koda gerek duyulmadan ve tamamen ücretsiz şekilde bilgileri sağlamaktadır.

Sitenizin gün içerisinde aldığı sayfa görüntüleme sayısı

Ziyaretçi sayısı,

Arama motorlarının sitenizi ne kadar ziyaret ettiğinin sayısı

Sitenize RSS üzerinden gelen ziyaretçilerin ne kadar olduğunu gösteren bilgi

Sitenizin başka siteler üzerinde olan bir link ile geliyorsa bu gelen linki ve sayısı.

Read More
Wordpress Wordpress kodları

WordPress Sayfa Sonuna ve Başına Getirme Kodları

wordpress

wordpress

 

WordPress kendi içerisinde birçok eklentiyi bulunduran ve bu eklentiler ile siteyi işlevsel hale getirilmesini sağlayan bir yazılım sistemidir. Ancak wordpress’in verdiği eklentilerin yanında kendi ekleyeceğimiz kodlar ile siteyi daha iyi bir hale getirebiliriz. Birçok blog yazarının ve wordpress kullanan insanın yaptığı hatalardan birisi budur diyebiliriz. Sadece wordpress’in eklentileri ile siteyi daha ileri taşımak istemektedirler. Bu son derece yanlış bir konudur. Eğer wordpress siteyi daha ileri bir seviyeye taşımak istiyorsanız yapmanız gereken site için hem wordpress eklentilerden yararlanmak hem de wordpress dışı olan kodlardan yararlanmak olacaktır. Bu sayede sitenize giren ziyaretçilerin beğenisi daha fazla kazanabilir ve sitenizi daha geliştirmiş olabilirsiniz. Bunun için bugün size önereceğimiz wordpress sayfa sonuna ve sayfa başına getirme kodları sayesinde sitenize renklilik katabilecek ve bunun yanında işlevselliğinide artırabileceksiniz.

Kod hakkında bilgi verecek olursak, bu kod sayesinde sitenizin en altına inmiş bir ziyaretçi tek tık ile sitenizin en üstüne çıkabilmektedir. Bu da bir uzun yazının sonunda tekrar yukarı çıkmak için daha pratik bir yol oluşturmaktadır. Yapılması gereken son derece basit ve kullanışlıdır. İlk olarak wordpress sayfanızın başına koyduğunuz link ile sayfanın en sonuna gelmek için yapılması gereken kodunuen alt kısıma eklemek daha sonrasında Linin Adı kodunu da en üst kısıma eklemek olacaktır. Bu kod ile linke tıkladıktan sonra sayfanın en başından en sonuna gelecektir. Eğer sayfanın en üst kısmına götürmek istiyorsanız bunun için de yapılması gereken sayfanın en üst kısmına kodunu eklemek ve daha sonrasında Linin Adı linkini en alta eklemeniz olacaktır. Kurulumu işte bu kadar basit ve uğraştırma gerektirmez.

Read More
Wordpress Wordpress kodları

Web Tasarımcıları için Araçlar

web_based_tool_34

Merhabalar. Çoğu web tasarımcı günümüzde zamandan tasarruf için güzel araçlar aramakta. Bu araçlar ile hem vakitten hemde paradan kar etmeyi amaçlamaktadırlar. Siz değerli takipçilerimiz için ücretiz araçlar sunacağız bu yazımızda :).

Daturi – Base64 görüntüleri dönüştürmek için bir uygulama.
Daturi - Base64 görüntüleri dönüştürmek için bir app - Web tabanlı küçük küçük app

px-em – EM hesap makinesi için bir PX.
px-em - EM hesap A PX - Web tabanlı küçük küçük app

PSD Validator – PSD dosyaları nasıl yapılandırılmıştır iyi öğrenmek için Aracı.
PSD Validator - Bir süper basit CSS3 jeneratör - Web tabanlı küçük küçük app

CSS3 Create A süper basit CSS3 jeneratör -.
Bir süper basit CSS3 jeneratör - Web - tabanlı küçük küçük app CSS3 oluşturun

SassMe – SASS renk fonksiyonları görselleştirmek için bir app.
SassMe - SASS renk fonksiyonları görselleştirmek için bir app - Web tabanlı küçük küçük app

Duyarlı Wireframes – Çabuk oluşturmak ve RWD wireframes paylaşabilirsiniz.
Duyarlı Wireframes - Çabuk oluşturmak ve RWD wireframes paylaşmak - Web tabanlı küçük küçük App

iconmelon – Çabuk SVG simgeleri bir kütüphane oluşturabilirsiniz.
iconmelon - Çabuk SVG simgeleri bir kütüphane oluşturmak - Web tabanlı küçük küçük App

GlyphSearch – Yazı Başar, Glyphicons, IcoMoon & Ionicons simgeleri aramak için bir app.
GlyphSearch - Web tabanlı küçük küçük app

Ham – üst D3.js. üzerinde özel vektör tabanlı görsel createing için bir app
Ham - Web tabanlı küçük küçük app

Random Kullanıcı Jeneratör – Size rasgele oluşturulmuş bir kullanıcı sunuyor bir API.
Random Kullanıcı Jeneratör - Web tabanlı küçük küçük app

uinames – Sizin maketlerini kullanmak için adları oluşturmak için basit bir araçtır.
uinames - Web tabanlı küçük küçük app

FontAwesome Finder – Çabuk ve anında FontAwesome simgeleri arayabilirsiniz.
FontAwesome Finder - Web tabanlı küçük küçük app

typesetwith.me – Bir web tabanlı tipografi ve okunabilirliği sandbox.
typesetwith.me - Web tabanlı küçük küçük app

Tipi Ölçek – Bir yazım görsel hesap makinesi.
Tipi Ölçek - Web tabanlı küçük küçük app

Kontrast Oranı – renk kontrast oranları hesaplamak için bir araç.
Kontrast Oranı - Web tabanlı küçük küçük app

CSS Beautifier – otomatik CSS ‘güzelleştirmek’ olacak bir araç.
CSS Beautifier - Web tabanlı küçük küçük app

RQRWD – elemanları dışında çalışan için bir hesap makinesi PX dan% olarak genişliği.
RQRWD - Web tabanlı küçük küçük app

Z-Bugs – küçültmek ve Gzip hızlı bir şekilde CSS ve JS sıkıştırmak için bir araç.
Z-Bugs - Web tabanlı küçük küçük app

Iconogen – üreten faviconları, Windows 8 Fayans ve iOS7 simgeleri için için bir araç.
Iconogen - Web tabanlı küçük küçük app

MQtest.io – Cihazınızı sorgular hangi medya belirlemek için bir uygulama yanıt verir.
MQtest.io - Web tabanlı küçük küçük app

NTH-TEST – A nth-çocuk ve nth-of-tipi test cihazı.
NTH-TEST - Web tabanlı küçük küçük app

11h Yeniden Boyut – Mevcut ekran kararlarına karşı web tasarımları kontrol etmek için bir araçtır.
11h Yeniden Boyut - Web tabanlı küçük küçük app

CSS3 Generator – Basit CSS3 jeneratör.
CSS3 Generator Web - tabanlı küçük küçük uygulaması

SpinKit – CSS ile animasyonlu Basit yükleme iplikçiler.
SpinKit - Web tabanlı küçük küçük app

SVGeneration .
SVGeneration - Web tabanlı küçük küçük app

Kullanışlı bir web tabanlı web geliştirici listesi .
Kullanışlı bir web geliştirici listesi - Web tabanlı küçük küçük app

Makeappicon – her ölçekteki uygulama simgeleri üretmek için bir araç.
Makeappicon - Web tabanlı küçük küçük app

Kırmızı Kalem – tasarım yükleme ve canlı geri bildirim almak için bir app.
Kırmızı Kalem - Web tabanlı küçük küçük app

TypeWonder – anında test web yazı tipleri için yararlı bir araç.
TypeWonder - Web tabanlı küçük küçük app

Editör – Şimdiye kadar basit Markdown editörü!.
Editör - Web tabanlı küçük küçük app

Magic kırpma – resim arka kaldırılması için kullanışlı bir araç.
Magic kırpma - Web tabanlı küçük küçük app

Fontello – Başar Yazı, Entypo, Typicons, ve daha birçok ikon setleri bir simge yazı oluşturun. .
Fontello - Web tabanlı küçük küçük app

OverAPI – tek bir yerde tüm hile yaprak toplanıyor.
OverAPI - Web tabanlı küçük küçük app

Düz UI renkler referans .
Düz UI renkler referans - Web tabanlı küçük küçük App

Unicode karakter tablosu .
Unicode karakter tablo - Web tabanlı küçük küçük app

Fontsatic – (6.000 ‘den fazla simgeleri seçmek için) özel simge yazı tipleri oluşturmak için bir araç.
Fontsatic - Web tabanlı küçük küçük app

JSHint – hataları ve JS potansiyel sorunları tespit etmek için bir araçtır.
JSHint - Web tabanlı küçük küçük app

extractCSS – HTML kimlikleri, sınıfları ve satır içi stilleri ayıklanması ve CSS olarak çıkış için bir araç.
extractCSS - Web tabanlı küçük küçük app

SpritePad – oluşturma ve düzenleme CSS sprite.
SpritePad - oluşturun ve CSS Düzenle Sprites

Css2Less – Az dönüştürücü CSS.
Css2Less - CSS Az dönüştürücü

CSSComb – Belirli Bir ​​Düzende Sırala CSS Özellikleri.
CSSComb - Belirli Bir Düzende Sırala CSS Özellikleri

 

Read More
1 2 3